หน้าหลักของสำนักงาน หน้าหลักส่วนโครงการ ระเบียบประกาศ โครงการทั้งหมด ข่าวโครงการ ติดต่อเรา
     หน้าหลักส่วนโครงการ >> โครงการประวัติศาสตร์ชุดนิสิต>> ประวัติชุดนิสิต (หน้าที่ 2) >> เครื่องแบบนิสิตชายช่วงที่ 3 (หน้าที่ 8)
  ประวัติเครื่องแบบนิสิตชาย ช่วงที่ 3 "ช่วงเครื่องแบบจุฬานิยม"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           ในปี พ.ศ. 2492 ได้กำหนดเครื่องแบบนิสิตชายใหม่ และขอร้องให้สโมสรนิสิตร่วมมือด้วยการแต่งเครื่องแบบนี้มาเรียน ทุกวัน เนื่องจากในปี 2491 รัฐบาลสมัยนั้นออกกฎหมายบังคับให้นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเรียนวิชาทหารรักษาดินแดน

 
เกริ่นนำ
ประวัติชุดนิสิต
ชุดนิสิตปัจจุบัน
          ในปีถัดมารัฐบาลได้กำหนดให้นิสิต นักศึกษา แต่งเครื่องแบบ นักศึกษาวิชาทหารมาเรียนทุกวัน ทางสโมสรจึงได้แย้งว่าจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มีเครื่องแบบพระราชทานอยู่แล้ว จึงไม่ควรต้องมีเครื่องแบบ อื่นอีก แต่ทางราชการก็อ้างว่าเครื่องแบบพระราชทานใช้ประมาณปีละ 3 ครั้ง คือ วันพระราชทานปริญญาบัตร วันปิยมหาราช และวันวชิราวุธ นิสิตนักศึกษาจึงต้องแต่งเครื่องแบบมาเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงเป็นเหตุให้สโมสรนิสิตกำหนดเครื่องแบบจุฬานิยมนี้ขึ้น


          ต่อมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกคำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 71/2507 ว่าด้วยเครื่องแบบนิสิตชาย และนิสิตหญิง สั่ง ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 ให้เครื่องแบบจุฬานิยมเป็นเครื่องแบบนิสิตชาย แต่ให้เพิ่มการใช้เนคไทสีกรมท่าปักพระเกี้ยวในเวลามีงานสำคัญ ซึ่งใช้แต่ ในพิธีซึ่งทางราชการกำหนด

ระเบียบที่เกี่ยวกับชุดนิสิต
download
 
 
          ต่อมาได้มีประกาศและระเบียบเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมอีกหลายฉบับ จนล่าสุดมีประกาศจากมหาวิทยาลัย   เรื่อง ชุดเครื่องแบบปกติของนิสิต ที่กำหนดรูปแบบของชุดนิสิตออกมาเป็นมาตราฐาน และนำมาบังคับใช้ในปีพ.ศ. 2533 จน
ถึงปัจจุบัน

<<หน้าที่ 8 จาก 13 หน้า>>   / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 /   <หน้าที่แล้ว , หน้าต่อไป >
   
หน้าหลักของสำนักงาน หน้าหลักส่วน project โครงการทั้งหมด ระเบียบประกาศ ข่าวโครงการ ติดต่อเรา จัดทำโดย ideaserver